Dasar Privasi

1. Kami akan menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul untuk melaksanakan produk atau perkhidmatan kami mengikut peruntukan Dasar Privasi ini.

2. Selepas mengumpul maklumat peribadi anda, kami akan menyahkenal pasti data melalui cara teknikal.Maklumat yang tidak dikenal pasti tidak akan mengenal pasti subjek maklumat peribadi.Sila fahami dan bersetuju bahawa dalam kes ini kami mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang tidak dikenal pasti;dan tanpa mendedahkan maklumat peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menganalisis pangkalan data pengguna dan menggunakannya secara komersial.

3. Kami akan mengira penggunaan produk atau perkhidmatan kami dan mungkin berkongsi statistik ini dengan orang ramai atau pihak ketiga untuk menunjukkan trend penggunaan keseluruhan produk atau perkhidmatan kami.Walau bagaimanapun, statistik ini tidak termasuk sebarang maklumat pengenalan peribadi anda.

4. Apabila kami memaparkan maklumat peribadi anda, kami akan menggunakan maklumat termasuk penggantian kandungan dan tidak mahu dikenali untuk menyahpeka maklumat anda untuk melindungi maklumat anda.

5. Apabila kami ingin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain yang tidak dilindungi oleh polisi ini, atau untuk maklumat yang dikumpul daripada tujuan tertentu untuk tujuan lain, kami akan meminta kelulusan anda terlebih dahulu dalam bentuk inisiatif untuk membuat semakan.